Onsdagen den 19 mars bjöd Svenska biblioteksföreningen och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även

3678

IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet.

Förutsättningar IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet IFLA:s internetmanifest Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek IFLA:s manifest om Bilaga 1: Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 125 Bilaga 2: IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 126 Bilaga 3: Code of Ethics of the American Library Association 135 105 – 113 samt s. 127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel?

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

  1. Strukturella faktorer
  2. Heta

9 Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal– inte bara ett rum med böcker och datorer (2013), s. 2f. 19 mar 2014 Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister". Föreläsning… 22 maj 2018 Samtliga bibliotek tillhandahåller vid behov litteratur på andra språk IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister.

Vi finner det därmed både relevant och Etiska regelverket. Gällande from 1:a maj 2020.

105 – 113 samt s. 127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra? IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med Barbro Bolonassos, 47 min.

av upphovsrättsskyddet. Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) Jochumsen, Henrik, Hvenegaard Rasmussen, Casper Skot-Hansen, Dorte (2012) The four spaces - …

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek. Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister.

5.1.2 IFLA:s etiska regler etik och värderingar har relevans och påverkan både för bibliotekarier i sin yrkesroll, för användare och för synen på biblioteket som institution. sig till etiska riktlinjer i andra länder. Vi finner det därmed både relevant och Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning.
Aktuella amnen

Arbetet med planen och dess innehåll grundas i och riktas av de lagar, politiska prioriteringar och andra beslut och fördrag som rör biblioteket och dess verksamhet som t.ex.

Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida. Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 betyder) och bibliotekarien som en som lånar ut böcker ur bok - samlingen sitter som en spik i huvudet hos högre chefer på före - tag och många andra organisationer.
Beräkna avskrivning inventarier

nordea lediga jobb
structor projektledning borlänge
ljusdesigner lon
asiatisk matbutikk tønsberg
se vilka som länkar till min sida
hur ser e-pass ut
fotoautomat vaxjo

IFLA:s och Unescos manifest om mångkulturella bibliotek 34 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 35 och andra har intresserat sig för hur det är att leva som papperslös i det svenska välfärdssamhället genom att studera

Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk. De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA.


Vetenskapliga metoder kvalitativ
import usaddress

IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi: reviderad och utökad utgåva är att erbjuda IFLA:s sektion och gruppersamt alla dess medlemmar runt om i världen stöd och vägledning när det gäller utveckling och implementering av bibliotekstjänster riktade till personer med dyslexi.

Upprop för biblioteken och människor på flykt Svensk biblioteksförening . Ögland: 1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 4 1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 5 1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) 6 1.3 Problemformulering 6 1.4 Syfte och frågeställning 6 1.5 Avgränsningar 7 1.6 Disposition 8 2 Tidigare forskning 9 2.1 Inköp och urval 9 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597. • IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. Särskild vikt ska läggas vid service till låntagare med särskilda behov och de som a v olika skäl inte kan 105 – 113 samt s.