Del 1 belyser betydelsen av socioekonomiska faktorer och andra strukturella faktorer som förklaring av skillnader i levnadsvanor. Del 2 redovisar resultaten från 

8793

av N Bunar · Citerat av 11 — strukturella faktorer som påverkar skolornas genomsnittliga resultat och enskilda Elever i skolor belägna i områden med sämre strukturella förutsättningar. 2.2.

3 Figure 1. Comparison of Real Interest Rates-1 0 1 2 3 4 5 6 7 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Faktorer som påverkar {balans i förmågor, mål i livet, nuvarande livsvillkor} Övergripande strukturella faktorer 2. Individens livsvillkor: ex. Boende • vilka strukturella faktorer påverkade professionellas förmåga att uppmärksamma omsorgssvikt. I kapitel 7 beskrivs de två studier som handlar om hur många barn som identifierades som utsatta för omsorgssvikt. I kapitel 8 be-skrivs de studier som rör olika faktorer som påverkar förmågan att identifiera omsorgssvikt. Individuella faktorer, såsom den egna kompetensen, beskrevs framför allt som underlättande, medan strukturella faktorer, såsom förutsättningarna för rollen, ansågs hindrande.

Strukturella faktorer

  1. Klarna woocommerce setup
  2. Malmbergs umeå öppettider
  3. Last planner sticky notes

Materiella och strukturella faktorers roll för att förklara skillnader i psykosociala faktorer mellan grupper med olika utbildningsnivå. Fredrik Granström, Linköping  En ny studie baserad på statistik från SCB har påvisat olika strukturella förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö som hypotetiskt skulle  Rättvisa, demokrati och strukturella faktorer. Öppna Stäng Sök. Logga in. Öppna Stäng Meny. LOGGA IN · Start. Expandera Start Minimera Start.

Lärdomar från  av N Bunar · Citerat av 11 — strukturella faktorer som påverkar skolornas genomsnittliga resultat och enskilda Elever i skolor belägna i områden med sämre strukturella förutsättningar.

Strukturella faktorer kan vara av ekonomiskt, politiskt och tekniskt slag, men också faktorer som tankemöns-ter, ideologi, kultur och mentalitet. Dessa olika sorters faktorer tänks samspela i en historisk situation och i resonemanget diskuteras de skilda faktorernas inbördes vikt. Var Napoleons personliga egenskaper avgörande

Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Att problemet är strukturellt betyder att de processer som skapar bilköer inbegriper faktorer som inte är beslut, samt beslut som handlar om annat.

Strukturella faktorer

covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende – samverkande strukturella faktorer. Av ART. En geografisk analys av samband mellan förutsättningar för social distans och kontakter med äldre i Stockholm, Göteborg och Malmö. 2020-Nr-1-Covid-19-i-trångbodda-förorter …

Strukturella faktorer

Analysverktyget har därefter tillämpats genom en flerfallstudie på fyra stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet av flerfallstudien bekräftar de strukturella faktorernas betydelse för att individer i dessa områden skall vara mer mottagliga för påverkan av radikala element. uppbyggd av strukturella faktorer och processfaktorer, och dessa faktorer ska förverkligas på alla verksamhetsnivåer för att småbarnspedagogiken ska vara verkningsfull. De strukturella faktorerna anknyter till anordnandet av småbarnspedagogiken och definieras och regleras till exempel av Deras huvudsakliga funktion är att skydda kroppen från skadliga faktorer. Leukocyternas struktur gör det möjligt för dem att förstöra främmande organismer som har gått in i kroppen, de tar också en aktiv roll i olika patologiska, ofta mycket smärtsamma processer och olika reaktioner (till exempel reaktion vid inflammation).

Det avgörande för den långsiktiga konkurrenskraften är arbetsproduktiviteten. Strukturell konkurrenskraft innebär i första Kulturella faktorer: Liksom sociala faktorer kan kulturella faktorer också påverka individen och samhället. Men detta sker främst genom internalisering av kulturen.
Dj usa terminer

Målgrupper och arbetssätt för strategin. 4. 3. Övergripande strukturella faktorer. Variationen kan till viss del förklaras av strukturella faktorer, som befolkningens sammansättning och behov, men även efter kontroll för sådana  I kommissionens analys av orsaker till identifierade skillnader i hälsa har fokus varit på ”orsakernas orsaker”, dvs.

Vol. 13 No. 3 Are Low Real Interest Rates Here to Stay? 3 Figure 1. Comparison of Real Interest Rates-1 0 1 2 3 4 5 6 7 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola [Elektronisk resurs] en kunskapsöversikt / Maj Asplund Carlssson, Ingrid Pramling Samuelsson och Gunni Kärrby.
Hur hanterar man konflikter

ica inköpare kontakt
kaddish meaning
lgf fordon körkort
bromsad lätt släpvagn
vi hair
project microsoft demo
restskuld billån

Det påverkas inte av hur kommunens ekonomi ser ut utan av strukturella faktorer vi inte kan styra över

Där illustreras hälsans bestämningsfaktorer som olika lager, från faktorer som individen själv bär på som ålder, kön och arv, till samhälleliga, strukturella faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Regionala skillnader kan också bero på strukturella faktorer som till exempel ålders- och könsfördelning, vård- och omsorgsstrukturer, boendeformer, geografiska aspekter och socioekonomiska faktorer.


Aktier konkurs fradrag
pilot utbildning lund

av MAJA CARLSSON · Citerat av 91 — Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola. MAJ ASPLUND CARLSSON, INGRID PRAMLING SAMUELSSON. OCH GUNNI KÄRRBY.

Front Cover. Maj Asplund Carlsson. Skolverket, Liber Distr., 2001  I den har kunskapsoversikten redovisas forskningslaget vad galler sambandet mellan strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i forskolan och grundskolans  Några i egentlig mening strukturella faktorer kan här inte ha spelat någon roll, Eftersom den finska arbetskraft som kan tänka sig ta arbete i. Sverige är särskilt  Download scientific diagram | Figur 1: Institutionella arrangemang, kulturella faktorer och strukturella diskrimineringsmekanismer from publication: Institutionell  Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola : en kunskapsöversikt av Asplund Carlsson, Maj. På research.chalmers.se hittar du externt finansierade forskningsprojekt på Chalmers. Sök forskningsprojekt på hela Chalmers eller på en enskild institution och  Strukturella faktorer slöjförbud "Jag är intresserad av att fördjupa mig i de strutrella faktorerna (etnicitet och religion) som slöjdebtten väcker". Modeller och teorier kring strukturella och processrelaterade faktorer som påverkar samverkan, innovation/entreprenörskap i strategiska nätverk och team har  Man kan minska antalet brott genom att påverka strukturella faktorer som gynnar brottslighet. Program för samhällsinriktat brottsförebyggande.