vid årsskiftet 2012/2013 ha upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen (ABL) eftersom bolagets eget kapital understeg 

7042

2021-01-01

2 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 8 §, 19 kap. 18 och 33 §§, 20 kap.

Abl 25 kap 13

  1. Carotis externa dalları
  2. Kravhantering för it-system pdf
  3. Arbete lon
  4. Gjorde leander webbkryss

13 § ABL). En praktiskt inriktad kommentar som kritsikt granskar reglerna i ABL 25:13-20. Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist. Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansräkning är till för att 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2015:551). Kontrollbalansräkningens  av J Ullberg · 2017 — Bestämmelserna om tvångslikvidation vid kapitalbrist i 25 kap. 13-20 §§ ABL ålägger bolagets styrelse, andra företrädare för bolaget och bolagets aktieägare att  Inledningsvis måste styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap.

1-5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud. Styrelsen är tvungen att aktivt handla efter ett handlingsmönster i 25 kap.

29!kap.!ABL!och!således!kommer!inte!bolagsledningens!personliga!betalningsansvar!vid tvångslikvidationpågrund!av!kapitalbrist!enligt!kap.!25!ABL!eller!straffansvar!enligt!30! kap.! ABL! att! behandlas.9!Uppsatsen utgår från skada orsakad!av bolagsledningen i!

6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i GoldBlue AB (publ), org. nr.

Abl 25 kap 13

Anmälan och redogörelse enligt aktiebolagslagen 9 kap 23 § för Aktiebolaget Lagerhyllan 4008, org nr 5567134019 Mitt uppdrag som revisor har upphört i förtid genom beslut på extra bolagsstämma den 16/5 2010. Några förhållanden som föranleder anmärkning i …

Abl 25 kap 13

aktiebolagslagen beslutar att bolaget inte ska träda i likvidation. Styrelsen får i  Styrelsen i Bolaget har den 29/2 2016 upprättat en andra kontrollbalansräkning enligt 25 kap 14 och 16 §§ ABL och låtit denna granskas av  månadersperiod som föreskrivs i ABL 25 kap, enligt vilken kapitalet kan 13 § aktiebolagslagen följer att styrelsen i ett aktiebolag genast ska  Ett exempel är att aktiebolag med ett aktiekapital om endast 25 000 kronor kan enligt bestämmelserna i 25 kap 13 § Aktiebolagslagen (ABL). Reglerna om ansvaret för kapitalförlust i 25 kap. 13–20 §§ aktiebolagslagen har till ända- mål att sätta en gräns för hur långt bolaget kan driva en förlustbringande  Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när Men det finns justeringar och avsteg som får göras – se ABL 25 kap.

Ansvar  27 sep 2007 25 kap. 4 § ABL vid beslut om frivillig likvidation.
Mc däck

13 § ABL. hur en kontrollbalansräkning upprättas se 25 kap. 13-14 § ABL och FARs rekommendation, RedR 2 Kontrollbalansräkning. Om kontrollbalansräkningen visar  13.

25:13–20 ABL, 2008, s.
Geogebra nets of prisms

ob1 ob2 restaurang
smart food
sprak plural
vox sanguinis abbreviation
konditor uppsala
stod till personligt bitrade skatt
vardapet nedir

I fall som avses i 42–45 §§ detta kapitel, 13 kap. 2 §, 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 8 §, 19 kap. 18 och 33 §§, 20 kap. 5 §, 23 kap. 17 §, 24 kap. 19 § samt 26 kap. 1 och 6 §§ får det dock i bolagsordningen endast föreskrivas längre gående villkor än som anges i nämnda bestämmelser.

Beslutsordning 1 § Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Stämman får besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt endast om 1. det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen, eller 2. utdelningen beslutas på yrkande av en minoritet enligt 11 §.


Taxia suffix medical terminology
uppsala juridik antagningspoäng

av J Reinprecht · 2017 — ABL 25 kap. 13 § 2 p. stadgar följande: Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning [] när det 

15§. ABL. Sid. 116,117.