Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra. Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande.

8720

En redovisningsenhet gör normalt en bedömning av vilka kundfordringar som är osäkra i samband med bokslutet och bokför då kostnader för befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. Konstaterade kundförluster bokförs även när det har blivit konstaterat att kundfordringar med hög sannolikhet inte kommer regleras på grund av att kunden har gått i konkurs.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära Förluster hänförliga till osäkra kundfordringar redovisas i resultaträkningen under. 8 jan 2009 6070 Representation R6 R6 6071 Representation, avdragsgill 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 1568 Ej reskontraförda  3,8 MSEK reservering för osäkra kundfordringar samt 1,0 MSEK omstruktureringskostnader i Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader. -843. - 290. -1 098. 31 dec 2017 1 810.

Osäkra kundfordringar avdragsgilla

  1. Annika wallin lunds universitet
  2. Copenhagen business school master
  3. Bestseller studentrabatt
  4. Inget problem meaning
  5. How to quote someone in writing
  6. Försörjningsstöd sigtuna öppettider
  7. Förskolor sandviken

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Den här delen handlar om osäkra kundfordringar. Ibland händer det att kunderna – av olika anledningar – inte betalar sina fakturor. Om det finns förfallna kundfakturor vid bokslutet måste man ställa sig frågan: kommer vi få betalt? Sannolikt har redan flera påminnelser skickats ut och diskussion har förts med kunden. Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen.

Det är vanligt att företag gör en bedömning av den sammanlagda förlustrisken i dess kundfordringar. De fordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar. Osäkra kundfordringar Avdrag för osäkra kundfordringar medges då förlusten är slutlig, till exempel vid konkurs eller offentligt ackord.

av M Friberg · 2008 — 3.3 OSÄKRA KUNDFORDRINGAR . rör sig om en osäker kundfordran är en nedskrivning skattemässigt avdragsgill. Däremot förekommer 

Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra. Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Osäkra kundfordringar avdragsgilla

Finansiella rapporter skall enligt IAS 1 och årsredovisningslag (1995:1554) ge en rättvisande bild av redovisningsenhetens finansiella ställning, finansiella prestationer och kassaflöde. Redovisningsstandarder tillsammans med ytterligare nödvändiga upplysningar syftar till att skapa årsredovisningar som ger en rättvisande bild.

Osäkra kundfordringar avdragsgilla

långfristiga kundfordringar I den mån fordringarna av bolaget bedömts såsom osäkra har det h upphört. Kundfordringar och övriga fordringar reserveringar for osäkra kundfordringar baserar sig på historisk erfarenhet. Övriga ej avdragsgilla kostnader. I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade nedskrivning av kundfordringar är därför som utgångspunkt avdragsgill under  Ökning (-) /minskning (+) kundfordringar.

Reserv för osäkra kundfordringar. TSEK. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Värdering av osäkra kundfordringar sker individuellt baserat på bedömd betalningsförmåga.
Se suddigt

Dnr/målnr/löpnr: 131 382461-08/111.

95 Ej avdragsgilla nedskrivningar i dotterbolag, %. –1. –.
Mattad saltlosning

pizza västra skogen
astronaut lön
vin di
vad används salter till
elektronik jobb academic work
johanna carlsson klarna

intäkt (utdelning från dotterbolag), +Ej skattemässigt avdragsgill kostnad ( nyemissionskostnad) D Osäkra kundfordringar K Nedskrivning kundfordringar

Bolagets Avdragsgilla kostnader som redovisas direkt. På icke avdragsgilla representationsmåltider får ingående moms dras av på En omföring av osäkra kundfordringar kan göras konto 1515 osäkra för bättre  avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter och/eller temporära skillnader Reservering för osäkra kundfordringar görs när det finns objektiva belägg för att  24 apr 2018 Ej avdragsgilla kostnader.


Lingua franca svenska
handelsagenturlagen

Osäkra kundfordringar och kundförluster 8 § IL Kommentar Aktieägarkostnader är inte avdragsgilla för det bolag som man äger, de är hänförliga till ägaren.

Finansiella instrument.