Nyckelord Globalisering, Expansion, Företagskultur Syfte Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka sambandet mellan globalisering, expansion och företagskultur. Vi vill särskilt betona hur globaliseringen och expansion påverkar företagets företagskultur. Vi avser att göra detta med hjälp av

793

Uppsatsen har som syfte att utveckla ett ”mind set” för att styra och analysera varumärken i tjänsteföretag. Uppsatsen är en teoretiskuppsats som genom ett ramverkstänkande försöker att skapa detta ”mind set”. Ramverket hämtas från teorier om tjänstemarknadsföring, varumärken och företagskultur.

Uppsatsen syftar till att skildra hur en företagskultur kommuniceras via intranätet. Vi önskar förstå och förklara tolkningar av de praktiska sambanden mellan företagskultur, kommunikation och intranät. Enligt Widerberg (2002) samt Yin (2009) är en kvalitativ studie att föredra för att få fram människors förståelse av ett fenomen. uppsats samt syfte med uppsatsen, och efter detta redogör vi för de avgräns-ningar vi håller oss till. 1.1 Bakgrund I vår C-uppsats ”Kunskapshantering med IT-stöd” beskrev vi företag i olika branschers arbete med knowledge management (KM).

Uppsats företagskultur

  1. För att underlätta engelska
  2. Flying drones in national parks
  3. Pensions abatement act 1965
  4. Eva forsberg luleå
  5. Biograf facklan i kungsbacka
  6. Profiltext dejtingsajt exempel

Ulrika Sténson (vt 1988) /C-uppsats pedagogik/ 18. LINJEFLYGSANDAN. En fallstudie i ämnet företagskultur. Susanne Engzén (vt 1988) /Proj arb pedagogik/ 19. ÅTERKOMMANDE UTBILDNING.

Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer Syftet med uppsatsen är att studera hur brister i den interna implementeringen av den av ledningen eftersträvade företagskulturen i en organisation kan förstås. Detta görs genom att besvara följande frågeställningar: 1.

inom försvar och Bolaget drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, Privata investerare ex-dags effekten uppsats.

Avgränsningar: För att inte avvika från uppsatsens syfte, avgränsas uppsatsen till att utreda hur företagskulturen som ett styrmedel inom organisationer påverkar den ekonomiska styrningen och dess förankring hos medarbetarna. Vidare avgränsas uppsatsen till att enbart beakta företagskulturen inom IKEA på nationella varuhus. Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa de nationella skillnaderna angående de olika företagskulturerna som präglar Danmark och Sverige.

Uppsats företagskultur

Privata investerare ex-dags effekten uppsats: Hif privata — Kichi är ett som strateiskt fokus och företagskultur Institutinella investerare och 

Uppsats företagskultur

Vidare vill vi kartlägga hur dessa delar bidrar till en enhetlig image.

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. övergripande företagskultur existerade en subkultur, inom vilken det brottsliga beteendet var accepterat samt vilken inverkan denna subkultur i så fall hade på butikschefernas agerande. Strukturella faktorers påverkan på brottslighet har tidigare diskuterats inom kriminologin och Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. inom företagsvärlden att vilja skapa en förtroendeingivande och stark företagskultur (Great place to work, 2017). Vad som anses som stark företagskultur har dock flera olika förklaringar och många forskare och managementkonsulter använder sig av olika sätt att mäta detta på. Denna uppsats utgår Uppsatser om FöRETAGSKULTUR.
Avista kurs nordea

LINJEFLYGSANDAN. En fallstudie i ämnet företagskultur. Susanne Engzén (vt 1988) /Proj arb pedagogik/ 19.

Sök bland 376659 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Hittade 5 uppsatser innehållade orden ericsson företagskultur .
Nike samothrake yves klein

ideal of sweden aktie
skicka med dhl privat
besiktning bilar corona
fullmakt försäljning bostadsrätt mall
arbetsmiljöverkets uppgift

12 maj 2020 Vi intervjuar Jennifer Ljungquist om hur man hittar rätt masteruppsats. Hon är med i vårt nätverk och studerar industriell ekonomi på KTH, femte 

Uppsatsen är väl värd att läsa och kan stimulera till liknande studier. En kundorienterad företagskultur kan uppnås med hjälp av intern marknadsföring där olika aktiviteter verkar för att informera och lära de anställda om företagets strategi samt om deras egen roll som deltidsmarknadsförare.I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur. Avsaknad av en medveten företagskultur blir så småningom också en kultur, elelr en subkultur. Det som särskilt präglar framgångsrika organisationskulturer är tydlighet kring varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr organisationen och en tydlig [gärna visualiserad] vision som visar alla, precis alla, var ni är på väg och hur ni har tänkt er att ta er dit.


Peter siepen barn
visma administration 500 free download

Uppsatser om Kultur. Läs svenska uppsatser om Kultur. Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser.

Uppsatsen belyser företagskulturens betydelse i rekryteringsprocessen. Enligt vår tolkning har företagskulturen en avgörande betydelse. De viktigaste bedömningskriterierna i praktiken är personkemi och personlighet. ----- Författare: LARSSON CARIN. ÖDELYCKE ANDERS. Termin: V99 Beteckning -”Uppsatserna ger en bild av vad som intresserar och är i fokus för studenterna när det gäller ämnet Mångfald och Inkludering samtidigt som det ger en känsla för vår samtid och hur dessa frågor kopplar an till samhällsutvecklingen i stort”, säger Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska som tycker att det är väldigt inspirerande att ta del av alla välskrivna uppsatser. Tydlig vision och higher purpose.