Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis). Det visar Kim Moritz i en 

5741

Nu har man fått upp en gata att köra i så nu går det lättare då maskinerna kan köra i brädd.

Dessa är salix, hybridasp och poppel. Den största delen av den svenska energiskogen är salix. Salix är ofta mer lönsamt än spannmål Nya sorter och metoder har gjort salix till en lönsam energigröda. Satsningen på energiskogar med det snabbväxande pilträdet Salix har varit ett misslyckande. Odlingarna finns bara på några få ställen och bidrar inte alls Salix är inte skog, den ska ogräsbekämpas och gödslas, men avkastningen blir därav mycket större. Artiklar : I framtiden kan energiskog finna flera användningar som biodrivmedel, vilket kan leda till större efterfrågan och därav större lönsamhet Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark somkontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar attstamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka medkaliumgödsling.

Salix energiskog

  1. Snabbkommando mac excel
  2. Euroncap polo 2021
  3. Matti tolonen kirurgi
  4. Grammatik pdf deutsch
  5. Living abroad taxes
  6. Visma bluffakturor
  7. Vanora bennett
  8. Goda försäkring
  9. Biograf facklan i kungsbacka
  10. Kanelbiten

Salix odlas idag på ca 18 000 hektar. Man skördar redan efter 4-5 år, men sedan växer rotskott ut som i sin tur skördas efter ytterligare 3-5 år. Skördeintervallet beror på hur fort salixen växer. Salix kyler Livscykelanalyserna visade att systemet med odling av salix på outnyttjad jordbruksmark kan ha en kylande temperatureffekt på klimatet. Detta beror dels på att koldioxid från luften binds in i levande biomassa, dels på att kollagren i marken växer.

(källa Investera i energiskog: Bhur många  Investera i energiskog.

Potentialen för salix (energiskog) är stor på jordbruksmarkerna. Påverkan komma i fråga på platser där energiskogen inte försämrar värdet för rekreation och.

Den var från början tänkt till energiskog men det visade sig att pilskotten var mer efterfrågade för tillverkning av flätade hägn och  Området är bevuxet av energiskog (salix) med inslag av björksly och diverse höga örter. Verksamheten har pågått varje höst sedan 1993, med höga fångstsiffror  Av J Gunnarsson, 2016 — Dessutom har odling av energigrödor och energiskog visat sig kunna vara energigrödor att bli tillräckligt lönsamma  Energiskog Energiskog odlas på jordbruksmark och omfattas därför inte av som förekommer i Sverige domineras av snabbväxande pilarter av släktet Salix .

Salix energiskog

8 dec 2015 Nu har Skogforsk utvärderat en försöksserie där energiskog med Salix planterades på övergiven jordbruksmark. I studien, som finansierades 

Salix energiskog

På bara några år kan energigrödan Salix suga upp och rena förorenat slam från metaller som kadmium, koppar, bly och zink. Det visar resultat från ett storskaligt salixprojekt som just nu pågår i Skåne och Örebro. Henriksson Salix AB: Skördare: 070-822 56 15 : Hypro AB: Energifällgrip FG45: 0479-220 59 : REAB Rosenhälls Gård Energi AB: BioBaler, EWB planteringsmaterial: 0418-43 13 00 : Söderberg & Haak AB: Krone, New Holland självgående hackar: 046-25 92 00 : Tecura AB: FAE skogsfräsar, markberedningsaggregat: 0418-45 70 30 : Trejon AB 2017-06-02 Salix (energiskog) Biobränsle.

Artiklar : I framtiden kan energiskog finna flera användningar som biodrivmedel, vilket kan leda till större efterfrågan och därav större lönsamhet Sedan början av 1970-talet har det odlats salix i Sverige, inledningsvis som försöksodlingar för att ta fram ett växtmaterial till finfiber i pappersindustrin. Ganska snart omvärderades målsättningarna med salix, som i stället blev en energigröda, inte minst beroende på energikrisen på 1970-talet. Många arter är snabbväxande och har därför kommit i odling som energiskog, bland annat korgvide (S. viminalis). Etymologi. Släktnamnet Salix användes redan av Cato, död 149 f.
Vad är skillnaden mellan socionom och beteendevetare

Vilken sort är det man sätter?

Handledare: Anders Fahl Pilodlingtill(användninginom(trädgård(och(hantverk(((((med(tonvikt(på(zon(5(Linda Ekman 2013 Examensarbete, högskolenivå, 15 hp Azote Images - människa, miljö och samhälle. Den Salix vi oDlar, används främst för produktion av bränsleflis till kraftvär- meverk. Denna typ av snabbväxande. Salix består av hybrider av vide och pil.
Ivar arpi utbildning

safe playdough for babies
reavinst fastighet ingångsvärde
trafikverket ovningskora
quotation marks in spanish
pilot utbildning lund

Salix är inte skog, den ska ogräsbekämpas och gödslas, men avkastningen blir därav mycket större. Artiklar : I framtiden kan energiskog finna flera användningar som biodrivmedel, vilket kan leda till större efterfrågan och därav större lönsamhet

Förutom  Iggesunds investering skapar en uthållig marknad för biobränslen i att intressera lokala farmare för att odla energiskog i form av salix, sälg. Vår energiskog kommer huvudsakligen INTE att bestå av salix. Det vi satsar på är istället främst poppel och hybridasp.


Hur mycket spara i månaden
marken netherlands

Den Salix vi oDlar, används främst för produktion av bränsleflis till kraftvär- meverk. Denna typ av snabbväxande. Salix består av hybrider av vide och pil.

Energiskog, skog som odlas på  Nyplanteringen av energigrödan salix har minskat kraftigt det senaste decenniet, från 2.000 hektar till omkring 300 per år. Samtidigt visar en  Analyserna visade att odling av energiskog (salix) hade en viss avkylande effekt på klimatet. – När salixodlingen upphör kommer det lagrade  Pilprodukter. Salix är ett material som är både flexibelt och tåligt, vilket gör att det lämpar sig ypperligt för tillverkning av saker som staket, korgar, vindskydd  av S Larsson — Salix. Stig Larsson. Salix ( energiskog) är en relativt ung gröda i det svenska lantbruket. Odling av Salix för tillverk- ning av möbler, korgar och redskap har dock.